Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

1909 р. Келії єзуїтського кляштора

1909 р. Келії єзуїтського кляштора

Розмір зображення: 900:635 піксел

Фото Бориса Костянтиновича Реріха (1885 – 1945) з експедиції 1909 р. (нині зберігається в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії в Києві). Опубліковано 6 листопада 2019 р.

Вокруг костела расположены были здания. Остался от них на северной части один корпус (фото № 23), на южной части видны остатки фундаментов. В этом корпусе некоторые окна расширены пробивкой и увеличены. Говорят, что в этом корпусе помещался униатский монастырь. [Із записів Б. Реріха з експедиції 1909 р. ]

На світлині – фраґмент крила П-подібного корпусу католицького монастиря, імовірно – лівого, на що вказує огорожа, яка, певно, обмежувала внутрішній простір монастиря. Його історію можна коротко простежити з 1678 р. [Витте де Е. Древнейшие города Волыни в историческом описании. – Почаев, 1913. – С. 16], за іншими джерелами дещо раніше – з 1648 р. [Переверзев Н. В. Справочная книга о приходах и монастырях Волынской епархии. – Житомир, 1914. – С. 281; Годованюк О. М. Монастирі та храми Волинського краю. – К., 2004. – С. 33], коли постановою Гродненського сейму з Ксаверова, що знаходився тоді серед густих лісів, до Овруча було переведено єзуїтський колегіум і збудовано монастир з костелом – велику імпозантну будівлю. Діяльність колегіуму тривала до 1773 р., коли було закрито єзуїтський орден [Витте де Е. Зазнач. праця… – С. 15, 16]. Після другого поділу Польщі (1793 р.) Овруч відійшов до Російської імперії і відповідно православна церква ставала тут головною. На схематичному плані центральної частини Овруча 1869 р. будівля монастиря з костелом уже зазначена як православний Преображенський собор [Памятники русской старины в западных губерниях империи, издаваемые по Высочайшему повелению П. Н. Батюшковым. С.Пб., 1869. – Вып. 3, 4], тому згадана в інших джерелах [Переверзев, Годованюк] дата перетворення костелу на православний храм – 1872 р. – викликає сумнів. Храм було відремонтовано 1909 р. [Переверзев] [Марія Гончаренко Коментар до світлин архітектурних об’єктів Волині з архіву Бориса Реріха (10.11.2019 р.) ]