Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Дмитра

Церква св.Дмитра

Розмір зображення: 600:405 піксел

Ікона «Федір Стратилат і Дмитрій» з села Богуші біля Грибова на Лемківщині). [Історія українського мистецтва. – К.: Наукова думка, 1967 р., т. 2, с. 238]

Дерев’яна церква св.Дмитра 1858 р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 147].

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Dymitra z 1858 r. (obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego Padewskiego); trójdzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana; wyposażenie w części cerkiewne gł. z XVIII w. Świątynia posiada cechy charakterystyczne dla łemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona jest baniastym hełmem. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe o zróżnicowanej wysokości z baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Wnętrza świątyni nakrywają stropy płaskie. Polichromia ścienna wnętrza z XIX w. o motywach architektonicznych. Wyposażenie w części cerkiewnej: – kompletne zespoły ikon zachowane z późnobarokowego ikonostasu; – barokowo-klasycystyczny ołtarz główny z XIX w.; – dwa barokowe ołtarze boczne z początku XVIII w. z ikonami – polichromowana ambona z XVIII w.; – ikony z XVII-XIX w.; – kamienna kropielnica z 1772 r.