Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української держави

Богдан Хмельницький

?

Липна с

Липна с

Село належало до Дуклянського деканату Перемиської єпархії.

За поділом 1999 р. – гміна Сенкова, повіт Горлице, Малопольське воєводство.

Lipna

Warto zobaczyć:

-> Cmentarz nr 45

-> Cmentarz Parafialny

-> Kapliczki i krzyże w Lipnej

Łypna – łemk. – nieistniejąca wioska nad lewym dopływem górnej Wisłoki, obecnie pusta i odosobniona dolina. Przez jej teren zbudowano w latach 1990 – 1991 drogę ze Żdyni do Radocyny.

Lipna pierwszy raz wymieniana jest w roku 1765, jako wieś królewska starostwa bieckiego. W 1785 r. mieszkało tutaj 175 osób wyznania greckokatolickiego, spis z 1921 r. wykazał natomiast 4 katolików rzymskich, 153 grekokatolików i 6 Żydów. W 1928 r. miejscowi unici przeszli na prawosławie i wybudowali nową kaplicę prawosławną, ślady po cerkwi unickiej można odnaleźć około 200 m od drogi, była drewnianą świątynią p/w Narodzenia Najświętszej Marii Panny zbudowano w roku 1885 a po 1955 została rozebrana.

W sąsiedztwie nagrobki przycerkiewnego cmentarza a powyżej cmentarz z I wojny światowej nr. 45 – projektował Dusan Jurkovic, odremontowany staraniem koła łowieckiego “Dzik”. Pochowano na nim 54 Austriaków z 47 i 87 Pułku Piechoty byli to głównie Słoweńcy i Czesi oraz 99 Rosjan. Na cmentarzu znajduje się płyta inskrypcyjna z napisem w tłumaczeniu: Wojna burzy – wojna buduje.

W Lipnej znajdowała się szkoła. Nauczycielem był Polak, który potem zginął w Oświęcimiu. Zorganizował on we wsi zespół muzyczny, który jeździł ponoć na występy do Gdańska. W 1945 r. cała ludność wyjechała do ZSRR.

W Lipnej około 1,5 km od Wisłoki, na skarpie, znaleźć można rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem, odnowioną w 1994 r. przez Koło Łowieckie “Dzik” z Gorlic. W górnym krańcu dawnej wsi, przy drodze do Zdyni, znajduje się murowana kapliczka, odnowiona w 1993 r. przez wspomniane koło łowieckie.

Z Lipnej przebywało 10 osób w więzieniu w Thalerhofie (Austria) są to: Pelesz Jan, Pelesz Adam, Jacewicz Andrzej, Pelesz Mikołaj, Chaszczic Mikołaj, Kotański Łuka – zmarł 12.12.1914 r., Chaszczic Szymon – zmarł 27.01.1915 r. Chaleczko Wasyl – zmarł 23.01.1915 r., Stasiak Dionizy.

Джерело: