Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пімсти смерть великих лицарів

Богдан Хмельницький

?

Граб с

Село належало до Дуклянського деканату Перемиської єпархії.

Grab – Wieś położona w dolinie potoku Ryjak u podnóża granicznego pasma Beskidu Niskiego, powstała w XV w. Stanowiła oparcie dla oddziałów konfederatów barskich Pułaskiego i Zawadzkiego, których warowne obozy znajdowały się w okolicy. 13 I 1770 r. w rejonie wioski miała miejsce wielka bitwa z Rosjanami, w której konfederaci ponieśli klęskę, a sam Pułaski został ranny. Zachował się drewniany kościół z 1808 r., kilka starych chat łemkowskich i cmentarzy wojennych z 1915 r.

Джерело:

Hrap [Ru] Grab [Polish]

Jaslo District, present day SE Poland

Lemko Surnames found in 1787 Austrian Cadastral Records

Artymiak / Artym'jak

Babiak / Bab'jak

Balasz / Balash (2 families)

Barna

Walko / Wal'ko

Hawrylak / Harilak / Chawrylak / Havryljak

Gaydoz / Gaydozh / Gajdosh

Harcic / Hartsyts'

Hiczak / Hychak

Hyczka / Hiczka / Hychka

Giba

Honowicz / Honovych

Hoszko / Hoshko ( 3 families)

Groziak / Grozjak

Zeleniak / Zelenjak

Kaduk

Kecz / Kech

Kiczak / Kychak

Knysz / Knisz / Knysh ( 2 families)

Konik / Konyk

Kotyrha / Koterha

Kuncz / Kun'ch ( 2 families)

Lygus / Ligus ( 2 families)

Lyzak / Lizak / Lyzak ( 2 families)

Mazeryc / Mazherych

Mayba / Majba

Maxymiak / Maximak / Maksym'jak

Malaga

Masley / Maselej

Oniszczak / Onisczak / Onyshchak

Pawelczak / Pavel'chak (3 families)

Peleniak / Pelenjak

Pyrtko / Pirtko / Pyrdko

Pisanicz / Pysanych ( 2 families)

Puchyr / Puchir / Pukhyr

Rusyn / Rusin ( 2 families)

Sym ( 2 families)

Synica / Sienica / Synytsja

Tymczak / Tymchak

Czepirdak / Chepirdak

Czyczyla / Czycyla / Chychyla

Jurasz / Jurash

Jasinski / Jasins'kyj

Parish Data:

Church was «Saints Kosmos and Damian» [1809] [destroyed]

The wooden church was renovated in 1920 and 1933. Only a small chapel remains.

The first mention of a parish is from 1633, when the landowner gave certain privlidges to the priest. The first school was formed in 1829. In 1911 about half of the village turned to Orthodoxy but by 1912 had returned. In 1927-29 part of the village again turned to Orthodoxy

In 1785 the village lands comprised 16.10 sq km. There were 450 Greek Catholics 0 Roman Catholics and 9 Jews

1840 – 656 Greek Catholics

1859 – 543 Greek Catholics

1879 – 656 Greek Catholics

1899 – 720 Greek Catholics

1926 – 502 Greek Catholics

1936 – 609 Greek Catholics [91 had left for the USA)

The village was incorporated in to the Lemko Apostolic Administration in 1934

In 1936 there wer 26 Roman Catholics, 263 Orthodox and 8 Jews

Filial church located in OZHYNNA 3 km away

The village of VYSHOVATKA 2 km away was served by the priest

Джерело: