Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

[2006 р.] Довідка

Pośrodku wioski stoi drewniana cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana. Została ona zbudowana w 1924 roku na miejscu poprzedniej z 1854 roku, spalonej podczas I wojny światowej. Nowa cerkiew jest zwieńczona trzema ośmiobocznymi kopułami zakończonymi ,,barokowymi” hełmami i kutymi krzyżami.

Cerkiew (ob. kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej) zbudowana w latach 1924-1926, w tradycji budownictwa cerkiewnego. Cerkiew orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Składa się z dużej, kwadratowej nawy, zamkniętego ścianą prostą prezbiterium i kruchty. Dachy wielopołaciowe. Nad środkową częścią nawy wysoka kopuła na ośmiobocznym tamburze, zwieńczona ślepą latarnią i cebulastym hełmem, flankowana dwoma wieżyczkami ze ślepymi latarniami, pokrytymi baniami, ustawionymi na kalenicy dachów nad prezbiterium i zachodnią częścią nawy. Wnętrze nakrywają sklepienia pozorne z kopułą w części środkowej.

Z dawnego wyposażenia zachował się jedynie ołtarz z typowym tabernakulum ozdobionym malowidłami Ukrzyżowanego i Złożenia do Grobu. W podstawie ołtarz malowidła Ostatnia Wieczerza, Ofiara Melchizedecha, Kaim i Abel, Ofiara Abrahama. Jest to typ budowli rzadko spotykany na łemkowszczyźnie. Obecnie odprawiane sa tutaj nabożeństwa katolickie obrządku rzymskiego.

Джерело: