Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

1999 р. Звід пам’яток Києва

Наталя Логвин

Церква св. Миколи, поч. 19 – 20 ст.

(архіт.).

Паркова дорога.

До поч. 19 ст. на Аскольдовій могилі стояла дерев’яна церква. В 1809 – 10 рр. замість неї було збудовано муровану церкву в стилі ампір за проектом арх. А. Меленського. Первісне являла собою ротонду, оточену зовнішньою відкритою колонадою спрощеного тосканського ордера і перекриту невисокою банею, завершеною маленьким ліхтариком з маківкою. У 1935 р. баню ротонди було розібрано і замість неї влаштовано плоске перекриття, над яким надбудовано відкриту кругову колонаду іонічного ордера за проектом арх. П. Юрченка. Стіни ротонди оздоблено рустом і прорізано великими прямокутними вікнами. Під ротондою перекрите купольним склепінням підвальне приміщення, в товщі стін якого влаштовано ніші, де раніше були поховання.

У 1997 – 98 рр. здійснено відбудову бані. Нині діючий храм.

ДАК, ф. Р-1, оп. 1, спр. 10074;

Берлинский М. Ф. Краткое описание Киева. – СПб., 1820;

Його ж. О могиле Аскольдовой в Киеве // Улей. – 1811. – Ч, 1. – № 11;

Брайчевский М. Ю. Когда и как возник Киев. – К., 1964;

Закревский Н. В. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 1;

Івакін Г. Ю. Оповіді про стародавній Київ. – К., 1982;

Иконников В. С. Киев в 1654 – 1855 гг.: Ист. очерк. – К., 1904;

Київ: Провідник / За ред. Ф. Ернста. – К., 1930;

Максимович М. А. Обозрение старого Киева // Собр. соч. – К., 1887. – Т. 2;

Проценко Л. А. Київський некрополь. – К., 1994;

Її ж. Некрополь Аскольдова могила в Киеве // Памятники культуры: Новейшие открытия. – М., 1988;

Толочко П. П. Аскольдова могила // Київ. – 1984. – № 4.

Джерело: Звід пам’яток історії і культури України. – К.: 1999 р., т. 1 (Київ), с. 179.