Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба

Богдан Хмельницький

?

Помазання єлеєм

Помазання єлеєм

Композиція вміщена в округлу форму, обрамлена декором, вирізьбленим у левкасі у вигляді завитків. У лівій частині композиції зображений лежачий у ліжку на білій постелі хворий чоловік, вкритий коричневим рядном. Це старий чоловік, одягнений у білу сорочку. Поруч нього стоїть священник, який здійснює помазання єлеєм правою рукою, а у лівій тримає Євангеліє. Його постать розвернена та ледь нахилена до хворого. Він має довгу сиву бороду та вуса. Одягнений священник у білий підризник з червоними поручами та зелений фелон. Позаду хворого зображено ще одного священника з довгою бородою у яскравому червоному фелоні. Поряд з ним в один ряд – ще п’ятеро осіб – священників та диякона. Вони уважно спостерігають за священнодійством. Перед ними великий овальний стіл, вкритий вохристою скатертиною. На столі стоїть хрест, обабіч нього два свічники із запаленими свічками, розкрита книга та посуд з єлеєм.

Угорі, в центрі, в сірих хмаринах зображений символ святого духа – білий голуб, від якого відходять тонкі промені.

На темному тлі над головою хворого яскрава червона літера З з титлом (цифра 7 кирилецею).

Література

Пещанський Володимир. Богородчанський іконостас // Скит Манявський та Богородчанський іконостас. – Жовква, 1926. – С. 14, 15.

Драган Михайло, Пещанський Володимир, Іларіон Свєнціцкий. Скит Манявський та Богородчанський іконостас. – Жовква, 1926. – С. 25. Іл. 10. табл. IX.

Батіг Микола. Йов Кондзелевич і Богородчанський іконостас. – Львів, 1957. – Іл. С. 10.

Жолтовський П. М. Український живопис XVII -XVIII ст. – Київ: Наукова думка, 1978. – С. 60.

Овсійчук В. А. Майстри українського барокко: Жовківський художній осередок. – Київ: Наукова думка, 1991. – С. 285, 291, 308.

Степовик Дмитро. Історія української ікони X -XX століть. – Київ: Либідь, 1996. – С. 81.

Александрович В. “Легенда Йова Кондзелевича”. Вступ до студій над творчістю майстра на Волині // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 р. – Луцьк, 1997. – С. 13.

Сидор Олег. “Смиренний Іов Кондзелевич…” // Галицька брама. – 1998. – № 6 (24). – С. 9. Галицька брама. – Львів, 1998. – № 6(24). – Іл. С. 16.

Откович Зоряна. Йов Кондзелевич – майстер психологічного образу // Галицька брама. – Львів, 1998. – № 6(24). – С. 3.

Климчук Галина. Історична доля іконостасу Воздвиженського храму Скиту Манявського // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студій-ського Уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. Автор-упорядник Канарська О. – С. 14.

Лильо-Откович З. Іконографічні особливості структури іконостасу Воздвиженської церкви Скиту Манявського // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: іконостас Воздвиженської церкви Скиту Манявського. Каталог виставки відреставрованих ікон. Автор-упорядник Канарська О. – С. 16, 17.

Канарська Ольга. Іконостас церкви Воздвижения Чесного Хреста Скиту Манявського (1698-1705) // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Львів, 2000. – Вип. 5: Іконостас Воздвиженської Церкви Скиту Манявського. Каталог виставки Відреставрованих ікон. Автор-упорядник Канарська О. – С. 27. Іл. С. 52.

Міністерство культури і мистецтв України. Національний науково-дослідний реставраційний центр України. Львівський філіал. Бюлетень. Інформаційний випуск. – Львів, 2001. – №1(2). – Іл. С. 18.

Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України. – Київ: Либідь, 2002. – С. 236.

Сидор Олег. Манявсько-Богородчанський іконостас Йова Кондзелевича: маловідомі аспекти іконографії. // Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IX міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня – 1 листопада 2002 року. – Луцьк, 2002. – С. З, 7.

Александрович Володимир. Архітектура, образотворче та декоративно – ужиткове мистецтво // Історія української культури. – Київ: Наукова думка, 2003. – Т. 3. – розділ 8. С. 888. Іл. С. 889.

Сидор Олег. Єромонах Йов Кондзелевич – “Воздвижения Чесного Хреста” в Богородчанському іконостасі // Тематичний збірник Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу. – Львів, – випуск 2: Християнські культи в Україні. – С. 28-31. Іл. С. 28, 29.

Виставки

“Безцінні скарби України. Ікони Богородчанського іконостасу”. Національний музей у Львові. 1995 рік.

Реставрація іконостасу церкви Воздвижения Чесного Хреста Скиту Манявського (1698-1705). Національний музей у Львові. 2000 рік.