Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї!

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Дмитра

Церква св.Дмитра

Розмір зображення: 600:405 піксел

Дерев’яна церква св.Дмитра 1872 р., майстер Кондрач [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 148].

Cerkiew pw. św. Dymitra w Złockiem – powstała w latach 1867-72 w stylu zachodniołemkowskim. Do 1950 roku funkcjonowała jako parafia greckokatolicka. Na kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny przemianowano ją w roku 1951. Cerkiew wzniesiona została na planie krzyża z drzewa modrzewiowego. Jest to trójdzielny budynek o konstrukcji zrębowej, oszalowany i kryty blachą. Od frontu znajduje się wieża konstrukcji słupowo-ramowej o ścianach prostych, oraz prezbiterium. Wieńczą je ośmioboczne hełmy ze ślepymi latarniami i cebulastymi zwieńczeniami. Nad nawą wi-dzimy kopułę na tamburze z wieżyczką i podwójnymi ślepymi latarniami.

Wnętrze cerkwi zdobi klasycystyczno-rokokowy ikonostas z II połowy XIX wieku, autorstwa Bogdańskich, oraz polichromia figuralno-ornamentalna z 1873 roku. Na uwa-gę zasługują również trzy ołtarze boczne w stylu rokoko-wym z XIX wieku, oraz barokowy krucyfiks.

Wśród licznie zgromadzonych w cerkwi obrazów wyróż-nia się starszy od samej cerkwi barokowo-ludowy obraz «Chrystus u słupa», pochodzący jeszcze z XVIII wieku, iko-na «Ukrzyżowanie» z 1875 roku namalowana przez P. Gubalskiego, oraz «Śś. Cyryl i Metody» z 1870 roku. Z czasów bardziej współczesnych pochodzą: ołtarz głów-ny z 1962 i chrzcielnica z 1963 roku, a także dzwonnica drew-niana, wolnostojąca z 1957 roku. Obok cerkwi położony jest cmentarz greckokatolicki oto-czony murem z XIX wieku.

Джерело:

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Św. Demetriusza Rycerza i Męczennika z II. poł. XlX w., obecnie kościół rzymskokatolicki; trójdzielna, konstrukcji zrębowej; polichromia i kompletny ikonostas z II. poł. XlX w. Wzniesiona przez budowniczego Kondracza w tradycji budownictwa cerkiewnego. W dachu nad nawą ośmioboczny bęben nakryty kopułą zwieńczoną wieżyczką o podwójnej ślepej latarni. Wnętrze nakryte pozorną kopułą (środkowa część nawy) i stropami. Polichromia w prezbiterium pochodzi z 1876 r. Plafon Wniebowstąpienie namalowany najprawdopodobniej przez J. Bogdańskiego, ucznia Jana Matejki, Wyposażenie cerkiewne: – kompletny ikonostas w stylu barokowym namalowany w XIX w. przez Bogdańskich ze Lwowa. – obrazy z XVIII/XIX w. – barokowy krucyfiks z XVIII w. w bogatym obramieniu snycerskim – stacje Drogi Krzyżowej wykonane w 1980 r. przez rzeźbiarza ludowego z Kąclowej, Józefa Kuczaja.