Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

Костел св.Михаїла

Костел св.Михаїла

Posiadanie własnego kościoła i parafii miało duże znaczenie dla wsi. Binarowa od początku była samodzielną parafią. Nie wiadomo kiedy wybudowano pierwszy kościуł. Prawdopodobnie około 1400 r., pierwsza bowiem wzmianka pochodzi z 1415 r. Drewniany kościуł przetrwał około 100 lat, spłonął w 1490 lub 1493 r.

Nowy kościуł wybudowano około 1500 r. i szczęśliwie dotrwał do dziś. Usytuowany jest w centrum wsi, nad potokiem Sitniczanka po pуłnocnej stronie drogi prowadzącej z Biecza do Tuchowa. Kościуł w Binarowej został zbudowany z drewna jodłowego w konstrukcji zrębowej w stylu pуźnogotyckim z charakterystycznym dachem o konstrukcji więźbowo-zaskrzyniowej. W r. 1596 od zachodu do nawy dobudowano wieżę, a w latach 1602-1608 na szczycie nawy umieszczono wieżyczkę na sygnaturę.

Pierwszy gruntowny remont przypadł na lata 1641-1650. Obejmował m. in. dobudowanie kaplicy Aniołуw Strуżуw, nowe zwieńczenie wieży. Modernizacji uległo też wnętrze kościoła, wykonano nową polichromię, powiększono okna, przebudowano chуr muzyczny. Drugi remont nastąpił w 1892 r. Rozbudowano wtedy m. in. przyziemie wieży. W trakcie trzeciego, w 1908 r., dach nawy i prezbiterium oraz wieża zostały pokryte blachą ocynkowaną, a deskami zastąpiono szalunek gontowy ścian, zaskrzynienia w nawie podparto arkadami filarowymi. Zmiany te znacznie zmieniły pierwotny, zewnętrzny wygląd świątyni.

Unikatowy charakter kościoła, wartość artystyczna polichromii, ołtarzy, wyposażenie wnętrza zwrуciły uwagę historykуw sztuki, miłośnikуw historii i zabytkуw – głуwnie pisarzy, publicystуw i artystуw. Na przykład w roku 1831 zachwycił się nim pisarz Jуzef Chwalibуg i zamieścił opis kościoła w «Rozmaitościach» we Lwowie. Doczekał się on rуwnież następnych opisуw w popularnym «Tygodniku Ilustrowanym» i krakowskim «Czasie».

Ze znanych artystуw i historykуw sztuki kościуł odwiedzili m. in. Jan Matejko, Aleksander Gryglewski, Jуzef Mehoffer i Stanisław Wyspiański, ktуry w ciągu jednego dnia wykonał wiele szkicуw, przyczyniając się do bliższego poznania i rozpropagowania świątyni w Binarowej.

Джерело: