Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину,
якщо цього вимагатиме добро справи

Богдан Хмельницький

?

Довге с

Довге с

Розмір зображення: 700:525 піксел

Село належало до Дуклянського деканату Перемиської єпархії.

За поділом 1999 р. – гміна Сенкова, повіт Горлице, Малопольське воєводство. Але село не існує.

Długie

Warto zobaczyć:

-> Cmentarz nr 44

-> Cmentarz Parafialny

-> Kapliczki i krzyże w Długiem

Dołhe – łemk. – nieistniejąca wieś Łemkowska położona nad prawobrzeżnym dopływem Wisłoki, wzdłuż drogi do Wyszowadki. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z 1541 roku, kiedy to ród Wojszyków sprzedał dobra ziemskie Stadnickim.

W 1881 roku na terenie tej niezbyt “długiej” wsi, rozciągającej się na długości 3 km, w 36 gospodarstwach zamieszkiwało 247 osób a wieś należała do parafii w Grabiu. I-sza wojna światowa w okolicy nie wyrządziła większych szkód, stoczono jedynie kilka drobnych potyczek, czego efektem jest istniejący do dnia dzisiejszego cmentarz wojenny nr 44 projektu Dusana Jurkowicza, prezentuje się po kapitalnym remoncie bardzo ciekawie na tle odludnej doliny. Remont tego cmentarza został dokonany w 1998 roku i w czasie jego odtworzenia popełniono chyba największą liczbę drastycznych nieprawidłowości spotykanych na wielu cmentarzach powiatu gorlickiego. Po pierwsze obiekt ten został pomniejszony do 1/4 oryginalnego obszaru z przyczyn które doprawdy trudno wyjaśnić. Zachowały się bowiem w terenie resztki dawnego obrysu, widoczne i dziś, oraz zachował się w Krakowskim Archiwum Państwowym plan oryginalnego pola grobowego tego obiektu. Można tam także znaleźć dane dotyczące pochowanych tutaj żołnierzy. W obecnym stanie rzeczy z 244 na nim pierwotnie pochowanych większość, bo aż 141 spoczywa poza nowym ogrodzeniem (207 Rosjan i 37 Austriaków głównie z 27 Pułku Piechoty). Ponadto nie odbyła się ekshumacja zwłok z terenu pierwotnych pochówków do nowego obiektu. Podobnie przy ponownym wznoszeniu cmentarza nie uwzględniono wyglądu oryginalnych elementów architektonicznych. Zachowały się także 3 słupki HV (Heeres Vermesung) wyznaczające granice działki.

W 1928 roku wszyscy mieszkańcy wsi przeszli na prawosławie, nie mogąc korzystać ze starej unickiej cerkwi św. Dymitra zbudowanej prawdopodobnie w 1745 roku, wybudowali prawosławną świątynię i była filią parafii w Radocynie. Nad cmentarzem wojennym stała cerkiew, obecnie w tym miejscu stoi kamienny krzyż z 1869 r. a cmentarz parafialny położony jest w dole wsi , tuż nad Wisłoką, został on ostatnio odnowiony na którym znajduje się kilka nagrobków z płaskorzeźbami Matki Bożej i Świętych, większość w dobrym stanie. W 1936 roku prócz 190 prawosławnych, we wsi zamieszkiwała też jedna rodzina cygańska.

Po wojnie, w 1945 roku, wszyscy mieszkańcy wsi wyjechali (część z nich dobrowolnie, część pod naciskiem władz) na tereny sowieckiej Ukrainy pozostawiając swoje domostwa oraz dwie cerkwie; unicką i prawosławną. Cerkiew prawosławna została rozebrana w 1953 roku przez pracowników PGR-u, którzy wykorzystali uzyskany budulec do budowy stajni w Jasionce, natomiast cerkiew unicka stała jeszcze w 1955 roku.

Dzisiaj Długie to pusta dolina, której sezonowymi mieszkańcami są węglarze wypalający w retortch węgiel drzewny oraz pasterze wypasający owce na pobliskich halach.

Wykaz rodzin zamieszkałych w Długim w 1787 r. wg. austriackiego katastru.

1. Balasz 2. Barna (4 rodziny) 3. Groziak (2 rodziny ) 4. Dziumbila 5. Dyrdycz (2 rodziny ) 6. Kawak 7. Koszar 8. Ksenicz 9. Marczak 10. Nester 11. Romanczak 12. Rusyn 13. Sabatowicz 14. Stach 15. Uram (5 rodzin ) 16. Chymczak 17. Czuły (4 rodziny) 18. Szwigar 19. Jakubicz

Z Długiego 14 osób przebywało w więzieniu w Thalerhofie:

Sabatowicz Teodor

Szuta Teodor

Jacowicz Teodor

Ksenicz Konstanty

Kopcza Jan

Wasenko Dymitr

Kysajło Jan, Zeleniak Jurij

Czulik Andrzej

Zeleniak Michał

Sychowacki Jan – zmarł 19.01.1915 r.

Wasenko Teodor – zmarł 19.02.1915 r.

Wasenko Michał i Sim Daniel

Джерело:

Długie

Region: Dorzecze górnej Wisłoki

Długie (dawniej łemkowski Dovhe)- nieistniejąca wieś łemkowska położona nad prawobrzeżnym dopływem Wisłoki, wzdłuż drogi do Wyszowadki.

Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą z 1541 roku, kidy to ród Wojszyków sprzedał dobra ziemskie Stadnickim.

W 1881 roku na terenie tej niezbyt «długiej» wsi w 36 gospodarstwach zamieszkiwało 247 osób. Długie posiadało status parafi do 1799 roku – po jego stracie do końca było filią Radocyny.

I-sza wojna światowa w okolicy nie wyrządziła większych szkód, stoczono jedynie kilka drobnych potyczek, czego efektem jest istniejący do dnia dzisiejszego cmentarz wojenny projektu Dusana Jurkovica. W 1928 roku wszyscy mieszkańcy wsi przeszli na prawosławie, nie mogąc korzystać ze starej unickiej cerkwi św. Dymitra zbudowanej prawdopodobnie w 1745 roku, wybudowali prawosławną świątynię.

W 1936 roku prócz 190 prawosławnych, we wsi zamieszkiwała też jedna rodzina cygańska.

Po wojnie, w 1945 roku, wszyscy mieszkańcy wsi wyjechali (część z nich dobrowolnie, część pod naciskiem władz) na tereny sowieckiej Ukrainy pozostawiając swoje domostwa oraz dwie cerkwie; unicką i prawosławną. Cerkiew prawosławna została rozebrana w 1953 roku przez pracowników PGR-u, którzy wykorzystali uzyskany budulec do budowy stajni w Jasionce, natomiast cerkiew unicka stała jeszcze w 1955 roku.

Dzisiaj Długie to pusta dolina, której sezonowymi mieszkańcami są smolarze wypalający węgiel drzewny oraz pasterze wypasający owce na pobliskich halach

Джерело: [2006 р.]

Dovhe [Ru] Dlugie [Polish]

Gorlice District, present day SE Poland

Lemko Surnames found in 1787 Austrian Cadastral Records

Balasz / Balach

Barna (4 families)

Groziak / Hrozjak (2 families)

Dziumbila / Dziumbiwa / Dzjumbyla

Dyrdycz / Dyrdych (2 families)

Kawak / Kauka / Kavka

Koszar / Koshar

Ksenicz / Xenicz / Xienicz / Ksenych

Marczak / Marchak

Nester / Nestor

Romanczak / Romanchak

Rusyn / Rusin

Sabatowicz / Sabatovych

Stach / Stakh

Uram (5 families)

Chymczak / Chimczak / Hymczak / Khymchak

Czuly / Czuwy Chulyj (4 families)

Szwigar / Shvihar

Jakubicz / Jakubich

Parish Data:

The church was «Saint Demetrius the Great Martyr» [1750] [unknown status]

This village was a filial parish to the one located in RADOCYNA 3 km away. The wooden church was built in 1750 and was renovated in 1897/98. It was an independant parish until 1799 when it was made a filial parish to Radocyna

In 1785 the village lands comprised 5.77 sq. km. There were 197 Greek Catholics 0 Roman Catholics and 6 Jews

1840 – 278 Greek Catholics

1859 – 295 Greek Catholics

1879 – 313 Greek Catholics

1899 – 331 Greek Catholics

1926 – 100 Greek Catholics

1936 – 0 Greek Catholics [villlage became Orthodox]

The village was incorporated into the Lemko Apostolic Administration in 1934

Джерело: