Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни

Богдан Хмельницький

?

2005 р. Довідка

Bodaki

Cerkiew prawosławna p.w. św. Dymitra jest filią parafii w Bartnem.

Widoczna z głównej drogi, stoi powyżej dawnej cerkwi greckokatolickiej.

Świątynia wzniesiona w efekcie przejścia w 1934 roku mieszkańców wsi na prawosławie i nie możności korzystania z cerkwi greckokatolickiej. Konstruktorem tej skromnej świątyni był miejscowy cieśla Wasyl Frencko, który podczas wojny pełnił rolę sołtysa wsi. Do drugiej wojny światowej do cerkwi w Bodakach uczęszczali na nabożeństwa również mieszkańcy wsi Rozdziele i Wapienne.

Od czasu wysiedleń w latach 1945-1947 cerkiew stała pusta a po czasie została zamieniona na stodołę. Po powrocie części mieszkańców w 1957 roku do rodzinnej wsi, rozpoczęto odprawiać nabożeństwa w cerkwi oraz przystąpiono do jej systematycznego remontu, który praktycznie trwa do dziś.

Jest to skromna, bezwieżowa, konstrukcja drewniana, oszalowana, orientowana. Cerkiew trójdzielna, z dominującą, najszerszą nawą – małym prezbiterium oraz babińcem.

Dach kryty blachą (w tym roku położono nową blachę), zwieńczony małymi baniami.

Wnętrze cerkwi nadzwyczaj skromne. Nie ma tradycyjnego, bogato zdobionego ikonostasu. Jego miejsce zajmuje drewniana ścianka, na której rozwieszono współczesne obrazki w porządku odpowiadającym umieszczeniu ikon w ikonostasie. Całości dopełniają liczne chorągwie procesyjne.

Джерело: