Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

[1990 р.] Паспортна інформація

Храм

Пам’ятка археології

XI-XI I I ст.

Розміщення:

м. Київ, вул. Стрілецька, 7/9.

Загальний опис:

Храм являв собою п’ятинефну споруду значних розмірів, бокові нефи якої слугували вівтарями та не мали апсид зі східного боку. У північно-західному кутку храму знаходилась прямокутна в плані башта з круглим стовпом посередині. До північної стіни примикала прибудова (очевидно, усипальниця чи вівтар-тамбур). Храм мав стрічкові фундаменти. Стіни складені з тонкої плінфи на розчині вапна з домішками товченої цегли. Підлога викладена з тонких полив’яних плиток, укладених на вапнякову заливку, під якою на ґрунті робилась підсипка з битої цегли.

У руїнах храму виявлено велику кількість фрагментів фрескового розпису, мозаїчної смальти, голосники, а також предмети церковного начиння.

Під підлогою храму виявлено численні поховання домонгольского часу (в грунтових могилах та цегляних склепах), які розташовані переважно у північному та південному вівтарях храму. Два поховання виявлено в західній частині. В одному з них в дерев’яній домовині знайдено ажурні бляшки, нашиті на шовкову тканину, та стрічку, виткану золотими нитками.

Знайдено шматок мармуру, що атрибутований Д.В.Мілєєвим як частина саркофагу.

Історична довідка, відомості про дослідження:

Руїни храму були виявлені у 1909-1910 р. Вперше вони були відкриті ще у 2731 р. при будівництві монастирських стін.

Розкопки велись під наглядом Д.В.Мілєєва, який провів систематичні розкопки на прилеглій ділянці, де й були повністю розкриті руїни великого храму.

Звітні матеріали майже повністю втрачені. Зберігся генеральний план розкопок з нанесеними на ньому відкритими пам’ятками.

Щодо атрибутації пам’ятки в історіографії не існує єдиної думки. Одні дослідники (Г.Н.Логвин) ототожнюють її з церквою Ірини, інші (Л.М.Тверський, Ю.С.Асєєв) схильні вважати цю будівлю церквою митрополичого двору.

В літописі згадується, можливо, під назвою Ірининської церкви.

Облікова інформація:

Взято під охорону згідно рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 17.11.1987 р. № 1112.

Межі охоронної зони і зони регулювання забудови: згідно рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 16.07.1979 р. № 920 (додаток 1, п. 1.1.3, 2.2.1) храм віднесено до архітектурної охоронної зони 1 категорії.

Основна бібліографія, архівні дані:

Каргер М.К. Древний Киев.- Т. 2.- М.- Л., 1961.- С. 226-232.

Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва.- К., 1970.- С. 105.

Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева.- К., 1982.- С. 72-74.

Ілюстративні матеріали:

План розкопок храму 1909-1910 р.

План розташування фундаментів церкви.

Фото місця розташування фундаментів церкви. Вид зі сходу.

Фундаментні рови з залишками дерев’яних субструкцій церкви (за М.К.Каргером).