Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби
за славу Володимирового тризуба

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Михаїла

Церква св.Михаїла

Розмір зображення: 600:405 піксел

Дерев’яна церква св.Михаїла 18 ст. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 148].

Cerkiew parafialna grecko-katolicka pw. św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych zbudowana została w 1797 w typie zachodnio-łemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Powiększono ją i przekształcono w latach 1830-1831 (z tego czasu pochodzi m.in. prezbiterium, stropy, kruchta).

Cerkiew drewniana, oszalowana oraz częściowo pokryta i pobita gontami, wzniesiona w konstrukcji zrębowej, pierwotnie trójdzielna.

Dekorację malarską ścian i stropów o motywach architektonicznych i roślinnych wykonali Antoni i Józef Bogdańscy w 1898 r. W nawie zachowały się fragmenty starszej polichromii z końca XVIII w. Wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII-XIX w. Barokowy ikonostas z zespołem ikon wykonany został w XVIII w. Barokowe ołtarze boczne przy prezbiterium pochodzą z 2. poł. XVII w. W lewym znajduje się obraz «Pieta» z tego samego czasu. W rokokowym ołtarzu z 2. poł. XVIII, w nawie w. umieszczony jest XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Ambona z malowanymi na parapecie postaciami ewangelistów wykonana została w XVIII w. Ława rokokowa z malowaną dekoracją datowana jest na drugą połowę tego stulecia. Ikony i krzyże pochodzą z XVIII-XIX w.

Cerkiew otoczona jest kamiennym murem zbudowanym zapewne z ok. 1830 r. z murowanymi bramkami. Obecnie jest to rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej.

Джерело:

Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła z 1797 r., (obecnie kościół rzymskokatolicki); trójdzielna, konstrukcji zrębowej; wnętrze: polichromia z XVlll-XIX w., ikonostas z XVIII w. Zbudowana w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Cerkiew oszalowana oraz częściowo pokryta i pobita gontami. Nawa nakryta dachem namiotowym. Nad prezbiterium wielopołaciowy dach namiotowy. Połacie dachowe w dolnych częściach łamane uskokowo. Deski uskoku ozdobione malowanym fryzem z rozetami. Dachy zwieńczone wieżyczkami baniastymi ze ślepymi latarniami. Podobnego kształtu jest hełm izbicowej wieży o konstrukcji słupowo-ramowej. Wyposażenie wnętrza: – barokowy ikonostas z zespołem ikon z XVIII w. – barokowe ołtarze boczne z XVII w. – rokokowy ołtarz z XVIII – ambona z malowanymi postaciami ewangelistów z XVIII w. – ława rokokowa z malowaną dekoracją – ikony i krzyże z XVIII-XIX w.