Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української держави

Богдан Хмельницький

?

Церква св.Михаїла

Церква св.Михаїла

Дерев’яна церква св.Михаїла 1779 р. [Слободян В. Каталог існуючих дерев'яних церков України і українських етнічних земель. – Вісник ін-ту Укрзахідпроектреставрація, 1996 р., т. 4, с. 148].

Діюча греко-католицька церква (станом на 30.06.2000 р.)

Джерело:

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła z 1779 r., obecnie cerkiew prawosławna; dwudzielna, konstrukcji zrębowej, oszalowana i pokryta blachą; cenny ikonostas z XVlll w. Budowla w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Wysoka wieża z izbicą wzniesiona w konstrukcji słupowo-ramowej, zwieńczona hełmem baniastym z pozorną latarnią. W ścianach izbicy ślepe tarcze zegarowe. Nawa i prezbiterium nakryte łamanymi uskokowo dachami namiotowymi o różnej wysokości. Dachy zwieńczone wieżyczkami takiego samego kształtu jak hełm wieży. Część nawy i prezbiterium nakryta pozornymi sklepieniami kopułowymi, a część nawy i kruchty – stropami płaskimi. Polichromia wnętrza z 1912-1913 r. o motywach architektonicznych, figuralnych i ornamentalnych. Wyposażenie cerkiewne z XVIII i XIX w. z cennym późnobarokowym ikonostasem z dobrze zachowanym kompletem ikon.