Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі твоєї нації

Богдан Хмельницький

?

1666 р Баранович Л. Меч духовний.

1666 р Баранович Л. Меч духовний.

У книзі Л. Барановича «Меч духовний» (1666) була вміщена гравюра на цілий титульний аркуш із зображенням небесного воїнства. В нижній частині цієї композиції показано битву між двома кораблями. На одному з них – Христос з святими, на другому- «нечестиві» в широкополих капелюхах на чолі з антихристом. Зміст цих зображень пройнятий духом боротьби і прославляння перемоги російської та української зброї, які завершилися у 1667 р. Андрусівським миром і визнанням Польшею приєднання до Московської держави Лівобережної й Наддніпрянської України.

В «Мечі духовному» є ще панегірична авантитульна гравюра на честь царя Олексія Михайловича як нащадка київського князя Володимира. Ця ідея втілена в образі родовідного дерева, що виростає з лежачої фігури князя Володимира. На гілках – поясні зображення царя Олексія Михайловича та членів його родини. Над деревом – двоглавий орел, а під ним – півмісяць з написом: «И луна под ногами его», натяк на недавні війни з турками і татарами. Два клейма, вміщені на тій же гравюрі, також присвячені перемогам Росії. На одному з них орел в російській царській короні з орлятами гонить зграю птахів, на другому – цар Олексій Михайлович в образі Георгія Побідоносця, який поражає дракона.

Ця гравюра, тісно пов’язана з відомою в українському мистецтві того часу композицією «Жезла от корня Іесеєва», набула поширення також і в російському мистецтві. Так. у 1681 р. живописці Аверків’єв і Андріанов повторюють її генеалогічну частину в розписах церкви Ільї-пророка в Ярославлі [Собко Н.П. Словарь русских художников. Спб., 189?, т. 1, с. 15-16].

[Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в 16 – 18 ст. – К.: 1983 р., с. 27 – 28].