Початкова сторінка

Прадідівська слава

Українські пам’ятки

Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань

Богдан Хмельницький

?

2011 р. Звід пам’яток Києва

Раїса Бондаренко, Лариса Федорова, Лариса Шевченко

527.5. Головний корпус, 1837 – 43 (архіт., іст.).

Вул. Володимирська, 60.

По осі кварталу між бульв. Т. Шевченка і вул. Л. Толстого, з незначним відступом від червоної лінії забудови вул. Володимирської.

На фасаді головного корпусу встановлено меморіальні дошки:

на колоні ліворуч від портика парадного входу – бронзову дошку з барельєфним портретом Т. Шевченка (1961, ск. О. Ковальов, арх. В. Гнєздилов);

праворуч від входу – бронзові дошки з барельєфними портретами М. Драгоманова (1991, ск. Б. Довгань, арх. Ф. Юр’єв), М. Максимовича (1996, ск. О. Костін, арх. М. Кислий);

ліворуч від входу – в пам’ять винищувального батальйону 1941 (1973, замінена 1984, бронза, арх. В. Шевченко);

бронзову меморіальну дошку з барельєфним портретом М. Грушевського (1996, ск. І. Макогон, арх. А. Ігнащенко).

У простінку між вікнами першого поверху праворуч від головного входу – пам’ятний знак на честь полеглих у роки Великої Вітчизняної війни (1975, бронза, горельєф, скульптори Г. Кальченко, М. Міщук, арх. А. Ігнащенко), до якого від вулиці вимощено червоним гранітом доріжку.

Нині в головному корпусі університету містяться: приймальні ректора (кімната № 206) та проректорів, навчальна частина, деканати історичного, юридичного, філософського, соціології та психології факультетів, музей історії університету, зоологічний та ботанічний музеї, актова зала та зала засідань ученої ради, клуб, спортзала та ін.

Література:

ДАК, ф. 16, оп.390, спр. 347; оп. 465, спр. 131, 6269; ф. Р-936, оп. 1, спр. 1;

ЦДІАУК, ф. 733, оп. 69, спр. 69, спр. 84387, ч. 7; ф. 4422, оп. 66, спр. 559, ч. 7;

Alma mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917 – 1920: Матеріали, документи, спогади. – К., 2000. – Кн. 1; 2001. – Кн. 2;

Андрущенко Н. Киевский государственный университет // Архитектура СССР. – 1982. – № 6;

Білан А. Їх поєднав університет // Укр. культура. – 2003. – № 1;

Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира. 1834 – 1884. – К., 1884;

Бутник-Сіверський Б. С. Архітектор В. І. Беретті в Києві. – К.; Львів, 1947;

Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української Центральної Ради. – К., 1998;

Грицай М. О. Будинок університету ім. Т. Г. Шевченка в Києві. – К., 1959;

Вечерський В. П . Варварство по-київськи // Укр. слово. – 2001. – № 7;

Його ж. Осліпили вітражі // Літ. Україна. – 1994. – № 14;

Зарецький О. Алла Горська: Червона тінь калини. – К., 1996;

З іменем св. Володимир: У 2 кн. – К., 1994;

Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях императорского университета св. Владимира. 1834 – 1884. – К., 1884;

Історія Київського університету. – К., 1959;

Киевские математики-педагоги. – К., 1979;

Киевский университет. Документы и материалы. 1834 – 1984 / Упоряд.: В. О. Замлинський та ін. – К., 1984;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Довідник. – К., 1999;

Київський університет. 1934 – 1984. – К., 1984;

Київський університет імені Тараса Шевченка: Сторінки історії і сьогодення / За заг. ред. В. В. Скопенка. – К., 1994;

Макаренко И. М., Полякова И. М. Биографический словарь заведующих и профессоров Киевского медицинского института (1841 – 1991). – К., 1991;

Національна академія наук України: Персональний склад (1918 – 1998). – К., 1998;

Розвиток науки в Київському університеті за 100 років. – К., 1935;

150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті: Матеріали республіканської науково-практичної конференції. – К., 1993;

Сторінки історії: Видатні вчені Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Вид. М. Ляшенко. – К., 1999;

Тищенко О. Будинок київського університету св. Володимира // Пам’ятки архітектури та містобудування України: Довідник державного реєстру національного культурного надбання / За ред.: А. П. Мардера та В. В. Вечерського. – К., 2000;

Шульгин В. История университета св. Владимира. – СПб., 1860;

Юридична енциклопедія. – К., 1998 – 2004. – Т. 1 – 6;

Ясієвич В. Є. Київський зодчий П. Ф. Альошин. – К., 1966.

Джерело: Звід пам’яток історії і культури України. – К.: 2011 р., т. 3 (Київ), с. 1643 – 1668.